palle sasaki gym star
palle sasaki aurora
palle sasaki venus
palle sasaki stardust tricolor